Wagi i mierniki

 1. Waga sklepowa do 30 kg
  T-12-30
  Waga sklepowa do 30 kg
  922,47 PLN 1 134,64 PLN
 2. Waga magazynowa do 150 kg
  T-13-150
  Waga magazynowa do 150 kg
  1 570,35 PLN 1 931,53 PLN
  Brak w magazynie
 3. Pirometr blue
  T-8700
  Pirometr blue
  230,56 PLN 283,59 PLN
 4. Waga precyzyjna
  T-JF17
  Waga precyzyjna
  73,90 PLN 90,90 PLN
 5. Minutnik - BAREQ
  T-JF16
  Minutnik - BAREQ
  28,50 PLN 35,06 PLN
 6. Minutnik z magnesem - DE BUYER
  D-4650-00N
  Minutnik z magnesem - DE BUYER
  55,95 PLN 68,82 PLN
 7. Waga sklepowa do 15 kg
  T-12-10
  Waga sklepowa do 15 kg
  922,47 PLN 1 134,64 PLN
 8. Waga magazynowa do 60 kg
  T-13-050
  Waga magazynowa do 60 kg
  1 450,32 PLN 1 783,89 PLN
 9. Waga sklepowa do 3 kg
  T-12-02
  Waga sklepowa do 3 kg
  922,47 PLN 1 134,64 PLN