Skola RAK

Price
Form
Diameter (cm)
Capacity (ml)

4 Items

 1. Mug 260 ml Skola line RAK PORCELAIN
  Mug 260 ml Skola line RAK PORCELAIN
  PLN 35.70 PLN 43.91
  R-BA26082001-6
 2. Bowl 720 ml Skola line RAK PORCELAIN
  Bowl 720 ml Skola line RAK PORCELAIN
  PLN 40.80 PLN 50.18
  R-BA18042001-12
 3. Flat plate, dia. 18 cm Skola line RAK PORCELAIN
  Flat plate, dia. 18 cm Skola line RAK PORCELAIN
  PLN 28.56 PLN 35.13
  R-NN18012001-24
 4. Flat plate, dia. 24 cm Skola line RAK PORCELAIN
  Flat plate, dia. 24 cm Skola line RAK PORCELAIN
  PLN 33.66 PLN 41.40
  Out of stock
  R-NN24012001-12

4 Items

Loaded 24 of 24 products